top of page

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΜΕΤ

                    και προϋποθέσεις

Για την ένταξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΜΕΤ απαιτούνται, ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής μετρίων δυνατοτήτων, χρήση συγκεκριμένων συσκευών, όπως χειριστήρια κ.α., γραμμή internet με σταθερή απόδοση, καλή γνώση στα official εγχειρίδια του BMS, μερικά standards χειρισμού και ...εξάσκηση!

Συγκεκριμένα, η ύλη που μας ενδιαφέρει για το ΣΜΕΤ φαίνεται αναλυτικά παρακάτω, στην πρώτη ενότητα, με συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας ανά εγχειρίδιο. Ενώ στη δεύτερη ενότητα ό,τι έχει να κάνει με Η/Υ και συσκευές.

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • Όλα τα εγχειρίδια είναι γραμμένα στα αγγλικά.

 • Το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης ορολογίας κατά την πτήση είναι στα αγγλικά.

 • Διεθνείς συνεργασίες είναι συχνές και γίνονται στα αγγλικά.

          Για τους παραπάνω λόγους η ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα, επίσημη ή ανεπίσημη αλλά στ’ αλήθεια κι όχι στο περίπου, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση.

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η – ΘΕΩΡΙΑ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

BMS-MANUAL.pdf

 • 4. CONFIGURATION

 • 10. USER INTERFACE

 • 6. DATA TRANSFER CARTRIDGE

 • 5. WEATHER CONTROL

 • 7. MULTIPLAYER

 

BMS-TRAINING.pdf

Εδώ συναντάμε προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές αποστολές από την ομάδα του BMS με δομή τέτοια που θα μας βοηθήσει να μάθουμε το αεροσκάφος, τα συστήματα, τα εγχειρίδια και αρκετές διαδικασίες, σταδιακά και μεθοδευμένα.

Για να μάθουμε γρήγορα και καλά το BMS και το F-16, θα χρειαστεί να μελετήσουμε προσεκτικά τη θεωρία της καθεμίας πτήσης, και ταυτόχρονα να ανατρέχουμε διαρκώς στα υπόλοιπα εγχειρίδια, πριν και μετά την πτήση, για βαθύτερη κατανόηση του κάθε συστήματος.

Στο ΣΜΕΤ δε χρειαζόμαστε το σύνολο των εκπαιδευτικών πτήσεων, αλλά τις παρακάτω:

 

BASICS

 • MISSION 1: GROUND OPS

Απαιτείται η εκκίνηση, από είσοδο στο cockpit μέχρι την έναρξη της τροχοδρόμησης (με πλήρεις διαδικασίες Check List), να εκτελείται σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Απαιτείται επίσης, άριστη γνώση όλου του πιλοτηρίου και της διακoπτολογίας.

 

 • MISSION 2: BASIC NAVIGATION

 • MISSION 3: LANDING

 • MISSION 4: NIGHT ILS LANDING

      Χωρίς χρήση NVG

 • MISSION 5: AIR TO AIR REFUEL

      Απαιτείται η ομαλή εκτέλεση Εναέριου Ανεφοδιασμού, Ημέρα και Νύχτα (χωρίς NVG), κατά τη διάρκεια στροφής του Tanker, με προϋποθέσεις:

      Ημέρα

      Κατά τη διάρκεια στροφής

      90 δευτερόλεπτα max από την οδηγία “Clear to Contact” έως “Contact”

      Μέχρι ένα disconnect για 10.000lbs καυσίμου.

 • MISSION 6: ILS IN BAD WEATHER

      Απαιτείται η γνώση των ανάλογων Charts και η απόλυτη τήρηση των Minima.

 • MISSION 7: FLAMEOUT LANDING

 • MISSION 9: IN-FLIGHT FAILURES

 • MISSION 21: NAVIGATION FLIGHT OSAN-TAEGU

      Απαιτείται η απόλυτη τήρηση των οδηγιών του ATC.

 • MISSION 22: NAVIGATION FLIGHT OSAN-TAEGU: Part 2

WEAPONS

 • MISSION 17: IR MISSILES

 • MISSION 18: RADAR MISSILES (CAP)

 • MISSION 19: GUN & HMCS/AIM-9X

 • MISSION 10: AIR TO GROUND GENERAL PURPOSE BOMBS

 

F-16 CHECKLISTS

 1. Cockpit Interior Checklists

 2. Main Checklists

 3. Avionic Checklists

 

BMS-COMMS-NAV-BOOK.pdf

TO-BMS1F-16CM-1.pdf

 • SECTION I DESCRIPTION & OPERATION

 • SECTION II NORMAL PROCEDURES

 

TO-BMS1F-16CM-34-1-1.pdf

 • 1.0 AVIONICS SYSTEMS AND CONTROLS

 • 1.1 COCKPIT CONTROLS AND DISPLAYS

 • 1.2 INERTIAL NAVIGATION SYSTEM (INS)

 • 1.3 TACAN

 • 1.4 AN/APG-68(V)5 FIRE CONTROL RADAR

 • 1.5 IMPROVED DATA MODEM (IDM)

 • 1.6 RADAR WARNING RECEIVERS

 • 1.7 ALE-47 COUNTERMEASURES DISPENSER SET

 

 • 2.0 AIR-TO-AIR-COMBAT

 • 3.0 AIR-TO-GROUND

  • 3.1 SPI MANAGEMENT

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η – HARDWARE REQUIREMENTS

 

HOTAS (Thrustmaster ή Saitek)

Λειτουργικό, προγραμματισμένο σύμφωνα με το TO-BMS1F-16CM-1.pdf

 • 1.2.1.16   THROTTLE GRIP AND LEFT SIDE WALL

 • 1.2.5.2    SIDESTICK CONTROLLER (SSC)

 

HEAD TRACKING SYSTEM (TRACK IR, ED TRACKER, etc…)

HEADPHONES

INTERNET CONNECTION

FPS (frames per second value)

Οι δυνατότητες του Η/Υ θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μπορεί να αποδίδει το ελάχιστο 25 fps μέσα στο 3d περιβάλλον, όταν συντρέχουν ταυτόχρονα οι παρακάτω συνθήκες:

 • Falcon BMS Configurator

  • Default resolution textures

  • Low resolution for clouds

  • Reduce Particle System

  • Shaders / Per-Pixel Lighting

  • Shaders / HDR Lighting

  • Shaders / Rain Effects - ALL

  • Shaders / Cockpit Shadows

  • Shaders / Focus Shadows

  • Shaders / Water Normal Mapping – ALL

 

 • WX – INCLEMENT

 • Online περιβάλλον

 • Εκρήξεις

 • Chaff - Flares

 • καταγραφή AVTR video & cockpit

bottom of page